LADIES: Div 1 Bandon V Harlequins Sat 12.30 P.M.
Div 2 Harlequins V Bandon Sat 3.45 P.M.
MENS:
Div 2 C of I C V Bandon B Fri 8 P.M.
Div 3 Ashton B V Bandon C TBC

Sponsers